Inflammatoriska mediatorer (Inflammation Mediators)

Inflammatoriska mediatorer

Endogena föreningar som förmedlar inflammation (autakoider), och likartade exogena ämnen, inkl. syntetiska prostaglandiner.

Förklaring på engelska

The endogenous compounds that mediate inflammation (AUTACOIDS) and related exogenous compounds including the synthetic prostaglandins (PROSTAGLANDINS, SYNTHETIC).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mediators, Inflammation; Mediators of Inflammation

Svensk term Inflammatoriska mediatorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mediators, Inflammation; Mediators of Inflammation
Engelsk term Inflammation Mediators
MESH ID D018836

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.