Informationsbehandling (Information Management)

Informationsbehandling

Insamling, systematisering, lagring, återvinning och distribution av information.

Förklaring på engelska

Management of the acquisition, organization, storage, retrieval, and dissemination of information. (From Thesaurus of ERIC Descriptors, 1994)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Management, Information

Svensk term Informationsbehandling
Synonym på svenska
Synonym på engelska Management, Information
Engelsk term Information Management
MESH ID D019451

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.