Informell social kontroll (Informal social control)

Informell social kontroll

Sådana former av kontroll som utövas på mindre konkreta och påtagliga sätt, som genom folkliga seder, konventioner och allmän uppfattning.

Förklaring på engelska

Those forms of control which are exerted in less concrete and tangible ways, as through folkways, mores, conventions, and public sentiment.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Informal Social Control; Control, Informal Social; Controls, Informal Social; Informal Social Controls; Social Controls, Informal

Svensk term Informell social kontroll
Synonym på svenska
Synonym på engelska Informal Social Control; Control, Informal Social; Controls, Informal Social; Informal Social Controls; Social Controls, Informal
Engelsk term Informal social control
MESH ID D012927

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.