Infrarödspektrofotometri (Infrared Spectrophotometry)

Infrarödspektrofotometri

Spektrofotometri i det infraröda området, oftast för kemisk analys genom mätning av absorptionsspektra baserade på molekylers rotations- eller vibrationsenerginivåer.

Förklaring på engelska

Spectrophotometry in the infrared region, usually for the purpose of chemical analysis through measurement of absorption spectra associated with rotational and vibrational energy levels of molecules. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska: Spektrofotometri, infraröd

Synonym, engelska: Infrared Spectrophotometry; IR Spectra; IR Spectras; Spectra, IR

Svensk term Infrarödspektrofotometri
Synonym på svenska Spektrofotometri, infraröd
Synonym på engelska Infrared Spectrophotometry; IR Spectra; IR Spectras; Spectra, IR
Engelsk term Infrared Spectrophotometry
MESH ID D013055

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.