Ingen observerad-negativ effekt-nivå (No-Observed-Adverse-Effect Level)

Ingen observerad-negativ effekt-nivå

Den högsta dos som inte ger förgiftningseffekter. NOAEL är beroende av doseringstäthet och antal undersökta djur. Syftet är inte ytterst att bestämma en säker dosstorlek för försöksdjuren, utan en säker dosstorlek för människor. Därför krävs oftast av toxikologer att extrapoleringen görs från högdosstudier på laboratoriedjur till låga doser hos människor.

Förklaring på engelska

The highest dosage administered that does not produce toxic effects.

Synonym, svenska: NOEL; NOAEL; Ingen observerad-effektnivå; Acceptabelt dagligt intag; Tolerabelt dagligt intag

Synonym, engelska: Level, No-Observed-Adverse-Effect; Levels, No-Observed-Adverse-Effect; No Observed Adverse Effect Level; No-Observed-Adverse-Effect Levels; NOAEL; No-Observed-Effect Level; Level, No-Observed-Effect; Levels, No-Observed-Effect; No Observed Effect Level; No-Observed-Effect Levels; Acceptable Daily Intake; Acceptable Daily Intakes; Daily Intake, Acceptable; Daily Intakes, Acceptable; Intake, Acceptable Daily; Intakes, Acceptable Daily; Tolerable Daily Intake; Daily Intake, Tolerable; Daily Intakes, Tolerable; Intake, Tolerable Daily; Intakes, Tolerable Daily; Tolerable Daily Intakes

Svensk term Ingen observerad-negativ effekt-nivå
Synonym på svenska NOEL; NOAEL; Ingen observerad-effektnivå; Acceptabelt dagligt intag; Tolerabelt dagligt intag
Synonym på engelska Level, No-Observed-Adverse-Effect; Levels, No-Observed-Adverse-Effect; No Observed Adverse Effect Level; No-Observed-Adverse-Effect Levels; NOAEL; No-Observed-Effect Level; Level, No-Observed-Effect; Levels, No-Observed-Effect; No Observed Effect Level; No-Observed-Effect Levels; Acceptable Daily Intake; Acceptable Daily Intakes; Daily Intake, Acceptable; Daily Intakes, Acceptable; Intake, Acceptable Daily; Intakes, Acceptable Daily; Tolerable Daily Intake; Daily Intake, Tolerable; Daily Intakes, Tolerable; Intake, Tolerable Daily; Intakes, Tolerable Daily; Tolerable Daily Intakes
Engelsk term No-Observed-Adverse-Effect Level
MESH ID D019055

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.