Inhalationsanestetika (Inhalation Anesthetics)

Inhalationsanestetika

Gaser eller flyktiga vätskor som framkallar olika grader av bedövning eller narkos, beroende på styrka, cirkulation, andning och neuromuskulära effekter. Inhalationsmedlen har den fördel framför de in travenösa att narkosdjupet snabbt kan ändras genom snabb ändring i koncentrationen av det inhalerade preparatet.

Förklaring på engelska

Gases or volatile liquids that vary in the rate at which they induce anesthesia; potency; the degree of circulation, respiratory, or neuromuscular depression they produce; and analgesic effects. Inhalation anesthetics have advantages over intravenous agents in that the depth of anesthesia can be changed rapidly by altering the inhaled concentration. Because of their rapid elimination, any postoperative respiratory depression is of relatively short duration. (From AMA Drug Evaluations Annual, 1994, p173)

Synonym, svenska: Anestetika, inhalation; Bedövningsgaser

Synonym, engelska: Inhalation Anesthetics; Inhalation Anesthetic; Anesthetic, Inhalation; Anesthetic Gases; Gases, Anesthetic

Svensk term Inhalationsanestetika
Synonym på svenska Anestetika, inhalation; Bedövningsgaser
Synonym på engelska Inhalation Anesthetics; Inhalation Anesthetic; Anesthetic, Inhalation; Anesthetic Gases; Gases, Anesthetic
Engelsk term Inhalation Anesthetics
MESH ID D018685

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.