Inhalationsbehållare (Inhalation Spacers)

Inhalationsbehållare

En rad olika behållare att användas tillsammans med inhalationsdoserare. Deras uppgift är att hålla inhalationspreparatet och underlätta för patienten att andas in den bestämda dosen.

Förklaring på engelska

A variety of devices used in conjunction with METERED DOSE INHALERS. Their purpose is to hold the released medication for inhalation and make it easy for the patients to inhale the metered dose of medication into their lungs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Inhalation Spacer; Spacer, Inhalation; Spacers, Inhalation; Tube Spacers; Spacer, Tube; Spacers, Tube; Tube Spacer; Valved Holding Chambers; Holding Chamber, Valved; Holding Chambers, Valved; Valved Holding Chamber; Aerosol Holding Chambers; Aerosol Holding Chamber; Holding Chamber, Aerosol; Holding Chambers, Aerosol

Svensk term Inhalationsbehållare
Synonym på svenska
Synonym på engelska Inhalation Spacer; Spacer, Inhalation; Spacers, Inhalation; Tube Spacers; Spacer, Tube; Spacers, Tube; Tube Spacer; Valved Holding Chambers; Holding Chamber, Valved; Holding Chambers, Valved; Valved Holding Chamber; Aerosol Holding Chambers; Aerosol Holding Chamber; Holding Chamber, Aerosol; Holding Chambers, Aerosol
Engelsk term Inhalation Spacers
MESH ID D036503

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.