Inhalationsexponering (Inhalation Exposure)

Inhalationsexponering

Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.

Förklaring på engelska

The exposure to potentially harmful chemical, physical, or biological agents by inhaling them.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Exposure, Inhalation; Exposures, Inhalation; Inhalation Exposures

Svensk term Inhalationsexponering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Exposure, Inhalation; Exposures, Inhalation; Inhalation Exposures
Engelsk term Inhalation Exposure
MESH ID D019570

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.