Inklusionskroppsmyosit (Inclusion body myositis)

Inklusionskroppsmyosit

Fortskridande myopatier som kännetecknas av förekomst av inklusionskroppar i muskelbiopsier. Såväl sporadiska som ärftliga former har beskrivits. Den sporadiska typen är en förvärvad, inflammatorisk vakuolmyopati som inträder i vuxen ålder och drabbar proximala och distala muskler. Ärftliga former börjar vanligtvis under barndomen och saknar inflammatoriska förändringar. Båda typer uppvisar intracytoplasmatiska och cellkärneinneslutna inklusioner i muskelvävnad.

Förklaring på engelska

Progressive myopathies characterized by the presence of inclusion bodies on muscle biopsy. Sporadic and hereditary forms have been described. The sporadic form is an acquired, adult-onset inflammatory vacuolar myopathy affecting proximal and distal muscles. Familial forms usually begin in childhood and lack inflammatory changes. Both forms feature intracytoplasmic and intranuclear inclusions in muscle tissue. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp1409-10)

Synonym, svenska: Sporadisk inklusionskroppsmyosit

Synonym, engelska: Inclusion Body Myositides; Myositides, Inclusion Body; Inclusion Body Myositis; Inclusion Body Myopathy, Sporadic; Myositis, Inclusion Body, Sporadic; Myopathy, Inclusion Body, Sporadic; Inclusion Body Myositis, Sporadic; Sporadic Inclusion Body Myositis

Svensk term Inklusionskroppsmyosit
Synonym på svenska Sporadisk inklusionskroppsmyosit
Synonym på engelska Inclusion Body Myositides; Myositides, Inclusion Body; Inclusion Body Myositis; Inclusion Body Myopathy, Sporadic; Myositis, Inclusion Body, Sporadic; Myopathy, Inclusion Body, Sporadic; Inclusion Body Myositis, Sporadic; Sporadic Inclusion Body Myositis
Engelsk term Inclusion body myositis
MESH ID D018979

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.