Inosinpranobex (Inosine Pranobex)

Inosinpranobex

En alkylaminoalkohol-inosinförening som används för behandling av en rad olika virusinfektioner. Till skillnad från andra antivirala preparat verkar detta medel genom att modifiera eller stimulera de cellförmedlade immunreaktionerna, snarare än att verka direkt på viruset.

Förklaring på engelska

An alkylamino-alcohol complex of inosine used in the treatment of a variety of viral infections. Unlike other antiviral agents, it acts by modifying or stimulating cell-mediated immune processes rather than acting on the virus directly.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pranobex, Inosine; Metisoprinol; Methysoprinol; Inosiplex; Methisoprinol; Isoprinosin; Isoprinosine; NPT-10381; NPT 10381; NPT10381; Imunovir

Svensk term Inosinpranobex
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pranobex, Inosine; Metisoprinol; Methysoprinol; Inosiplex; Methisoprinol; Isoprinosin; Isoprinosine; NPT-10381; NPT 10381; NPT10381; Imunovir
Engelsk term Inosine Pranobex
MESH ID D007542

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.