Insektproteiner (Insect Proteins)

Insektproteiner

Proteiner hos någon insektsart.

Förklaring på engelska

Proteins found in any species of insect.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Proteins, Insect; Insect Protein; Protein, Insect

Svensk term Insektproteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Proteins, Insect; Insect Protein; Protein, Insect
Engelsk term Insect Proteins
MESH ID D019476

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.