Instabil dna-sekvens (Unstable dna sequence)

Instabil dna-sekvens

En region av DNA som är mycket polymorf och är benägen att strängbrytningar, omarrangemang eller andra MUTATIONER på grund av natur av dess sekvens. Dessa regioner har ofta palindromiska eller repetitiva sekvenser (REPETITIVA SEKVENSER, NUKLEINSYRA). Variabilitet i DNA-sekvensens stabilitet ses vid KROMOSOMENS BRÄCKLIGA PLATSER.

Förklaring på engelska

A region of DNA that is highly polymorphic and is prone to strand breaks, rearrangements or other MUTATIONS because of the nature of its sequence. These regions often harbor palindromic, or repetitive sequences (REPETITIVE SEQUENCES, NUCLEIC ACID). Variability in stability of the DNA sequence is seen at CHROMOSOME FRAGILE SITES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: DNA Sequences, Unstable; Sequence, Unstable DNA; Sequences, Unstable DNA; Unstable DNA Sequences; Unstable DNA Sequence

Svensk term Instabil dna-sekvens
Synonym på svenska
Synonym på engelska DNA Sequences, Unstable; Sequence, Unstable DNA; Sequences, Unstable DNA; Unstable DNA Sequences; Unstable DNA Sequence
Engelsk term Unstable dna sequence
MESH ID D043243

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.