Institutionsvård (Residential Treatment)

Institutionsvård

En specialiserad vårdform för beteendestörningar, inklusive drogmissbruk. Vården kan bestå av terapeutiskt utformat gruppboende och undervisning för förvärvande av praktiska färdigheter som hjälp för patienterna att fungera i samhället.

Förklaring på engelska

A specialized residential treatment program for behavior disorders including substance abuse. It may include therapeutically planned group living and learning situations including teaching of adaptive skills to help patient functioning in the community. (From Kahn, A. P. and Fawcett, J. Encyclopedia of Mental Health, 1993, p320.)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Residential Treatments; Treatment, Residential; Treatments, Residential

Svensk term Institutionsvård
Synonym på svenska
Synonym på engelska Residential Treatments; Treatment, Residential; Treatments, Residential
Engelsk term Residential Treatment
MESH ID D012114

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.