Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 1 (Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 1)

Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 1

Ett av de sex homologa proteiner som specifikt binder insulinliknande tillväxtfaktorer (somatomediner) och modulerar deras mitogena och metaboliska verkan. Proteinets funktion har inte helt fastställts. Flera studier visar dock att det hämmar IGF-bindning till cellytereceptorer, och därmed även IGF-förmedlade mitogena och cellmetaboliska effekter.

Förklaring på engelska

One of the six homologous proteins that specifically bind insulin-like growth factors (SOMATOMEDINS) and modulate their mitogenic and metabolic actions. The function of this protein is not completely defined. However, several studies demonstrate that it inhibits IGF binding to cell surface receptors and thereby inhibits IGF-mediated mitogenic and cell metabolic actions. (Proc Soc Exp Biol Med 1993;204(1):4-29)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1; IGFBP-1; IGF-Binding Protein 1; IGF Binding Protein 1

Svensk term Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1; IGFBP-1; IGF-Binding Protein 1; IGF Binding Protein 1
Engelsk term Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 1
MESH ID D018970

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.