Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 4 (Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 4)

Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 4

Ett av de sex homologa, lösliga proteiner som binder insulinliknande tillväxtfaktorer (somatomediner) och modulerar deras mitogena och metaboliska verkan på cellnivå.

Förklaring på engelska

One of the six homologous soluble proteins that bind insulin-like growth factors (SOMATOMEDINS) and modulate their mitogenic and metabolic actions at the cellular level.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4; IGFBP-4; IGF-Binding Protein 4; IGF Binding Protein 4

Svensk term Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 4
Synonym på svenska
Synonym på engelska Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4; IGFBP-4; IGF-Binding Protein 4; IGF Binding Protein 4
Engelsk term Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 4
MESH ID D018974

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.