Insulinliknande tillväxtfaktorbindande proteiner (Insulin-Like Growth Factor Binding Proteins)

Insulinliknande tillväxtfaktorbindande proteiner

En grupp lösliga proteiner som binder insulinliknande tillväxtfaktorer och modulerar deras biologiska verkan på cellnivå.

Förklaring på engelska

A family of soluble proteins that bind insulin-like growth factors and modulate their biological actions at the cellular level. (Int J Gynaecol Obstet 1992;39(1):3-9)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: IGF-Binding Proteins; IGF Binding Proteins; Somatomedin-Binding Protein; Protein, Somatomedin-Binding; Somatomedin Binding Protein; IGFBP; Insulin-Like Growth Factor Binding Protein; Insulin Like Growth Factor Binding Protein; IGF-Binding Protein; Protein, IGF-Binding; IGF Binding Protein; Binding Protein, IGF; Protein, IGF Binding; Somatomedin-Binding Proteins; Somatomedin Binding Proteins

Svensk term Insulinliknande tillväxtfaktorbindande proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska IGF-Binding Proteins; IGF Binding Proteins; Somatomedin-Binding Protein; Protein, Somatomedin-Binding; Somatomedin Binding Protein; IGFBP; Insulin-Like Growth Factor Binding Protein; Insulin Like Growth Factor Binding Protein; IGF-Binding Protein; Protein, IGF-Binding; IGF Binding Protein; Binding Protein, IGF; Protein, IGF Binding; Somatomedin-Binding Proteins; Somatomedin Binding Proteins
Engelsk term Insulin-Like Growth Factor Binding Proteins
MESH ID D018969

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.