Insulinreceptor (Insulin Receptor)

Insulinreceptor

En cellytereceptor för insulin. Den utgörs av en tetramer av två alfa- och två betaenheter, som erhålls genom klyvning av ett enda prekursorprotein. Receptorn innehåller en inre tyrosinkinasdomän, belägen i betaenheten. Insulinaktivering av receptorn leder till ett antal metaboliska förändringar, bl a ökat upptag av glukos i lever, muskler och fettvävnad.

Förklaring på engelska

A cell surface receptor for INSULIN. It comprises a tetramer of two alpha and two beta subunits which are derived from cleavage of a single precursor protein. The receptor contains an intrinsic TYROSINE KINASE domain that is located within the beta subunit. Activation of the receptor by INSULIN results in numerous metabolic changes including increased uptake of GLUCOSE into the liver, muscle, and ADIPOSE TISSUE.

Synonym, svenska: Insulinreceptorprotein-tyrosinkinas; Isulinreceptor-betakjedja; Insulinreceptor-alfakjedja; Receptor, insulin

Synonym, engelska: Receptors, Insulin; Insulin Receptors; Insulin Receptor Protein-Tyrosine Kinase; Insulin Receptor Protein Tyrosine Kinase; Insulin Receptor; Insulin-Dependent Tyrosine Protein Kinase; Insulin Receptor beta Subunit; Insulin Receptor beta Chain; Insulin Receptor alpha Subunit; Insulin Receptor alpha Chain

Svensk term Insulinreceptor
Synonym på svenska Insulinreceptorprotein-tyrosinkinas; Isulinreceptor-betakjedja; Insulinreceptor-alfakjedja; Receptor, insulin
Synonym på engelska Receptors, Insulin; Insulin Receptors; Insulin Receptor Protein-Tyrosine Kinase; Insulin Receptor Protein Tyrosine Kinase; Insulin Receptor; Insulin-Dependent Tyrosine Protein Kinase; Insulin Receptor beta Subunit; Insulin Receptor beta Chain; Insulin Receptor alpha Subunit; Insulin Receptor alpha Chain
Engelsk term Insulin Receptor
MESH ID D011972

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.