Integraser (Integrases)

Integraser

Rekombinaser som infogar exogent DNA i värdgenom. Exempel är proteiner som kodas av polgenen hos Retroviridae och även latenta bakteriofager, varav bakteriofag lambda är mest känd.

Förklaring på engelska

Recombinases that insert exogenous DNA into the host genome. Examples include proteins encoded by the POL GENE of RETROVIRIDAE and also by temperate BACTERIOPHAGES, the best known being BACTERIOPHAGE LAMBDA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Integrase

Svensk term Integraser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Integrase
Engelsk term Integrases
MESH ID D019426

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.