Integrashämmare (Integrase Inhibitors)

Integrashämmare

Föreningar som hämmar eller motverkar biosyntesen och verkningsmekanismen av integras.

Förklaring på engelska

Compounds which inhibit or antagonize biosynthesis or actions of integrase.

Synonym, svenska: Integrasinhibitorer

Synonym, engelska: Inhibitors, Integrase; Integrase Inhibitor; Inhibitor, Integrase

Svensk term Integrashämmare
Synonym på svenska Integrasinhibitorer
Synonym på engelska Inhibitors, Integrase; Integrase Inhibitor; Inhibitor, Integrase
Engelsk term Integrase Inhibitors
MESH ID D019429

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.