Integrerad leverans av hälso- och sjukvård (Delivery of Health Care, Integrated)

Integrerad leverans av hälso- och sjukvård

Ett hälsovårdssystem som omfattar såväl läkare, sjukhus och andra sjukvårdstjänster som ett hälsovårdsprogram för att tillhandahålla ett totalt utbud av vårdtjänster åt kunderna. I ett fullständigt integrerat system råder jämvikt mellan de tre huvuddelarna, läkare, sjukhus och anslutning till programmet, i fråga om vårdresurser och vårdbehov.

Förklaring på engelska

A health care system which combines physicians, hospitals, and other medical services with a health plan to provide the complete spectrum of medical care for its customers. In a fully integrated system, the three key elements – physicians, hospital, and health plan membership – are in balance in terms of matching medical resources with the needs of purchasers and patients. (Coddington et al., Integrated Health Care: Reorganizing the Physician, Hospital and Health Plan Relationship, 1994, p7)

Synonym, svenska: Integrerad vård; Integrerad hälso- och sjukvårdsförsörjning; Integrerad sjukvårdsförsörjning

Synonym, engelska: Integrated Health Care Systems; Integrated Delivery Systems; Delivery System, Integrated; Delivery Systems, Integrated; Integrated Delivery System; System, Integrated Delivery; Systems, Integrated Delivery

Svensk term Integrerad leverans av hälso- och sjukvård
Synonym på svenska Integrerad vård; Integrerad hälso- och sjukvårdsförsörjning; Integrerad sjukvårdsförsörjning
Synonym på engelska Integrated Health Care Systems; Integrated Delivery Systems; Delivery System, Integrated; Delivery Systems, Integrated; Integrated Delivery System; System, Integrated Delivery; Systems, Integrated Delivery
Engelsk term Delivery of Health Care, Integrated
MESH ID D019033

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.