Integrin beta-kedjor (Integrin beta Chains)

Integrin beta-kedjor

Beta-integrinkedjor förenar sig med alfa-integrinkedjor till heterodimera cellytereceptorer. Integriner har av tradition delats in i funktionella klasser, baserade på identiteten hos en av tre betakedjor i heterodimeren. Betakedjan är nödvändig och tillräcklig för integrinberoende signalöverföring. Dess korta cytoplasmasvans innehåller sekvenser som är av kritisk betydelse för signallering inifrån och ut.

Förklaring på engelska

Integrin beta chains combine with integrin alpha chains to form heterodimeric cell surface receptors. Integrins have traditionally been classified into functional groups based on the identity of one of three beta chains present in the heterodimer. The beta chain is necessary and sufficient for integrin-dependent signaling. Its short cytoplasmic tail contains sequences critical for inside-out signaling.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: beta Chains, Integrin; Integrin beta Subunits; beta Integrins; Integrins, beta

Svensk term Integrin beta-kedjor
Synonym på svenska
Synonym på engelska beta Chains, Integrin; Integrin beta Subunits; beta Integrins; Integrins, beta
Engelsk term Integrin beta Chains
MESH ID D039641

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.