Intellektuell egendom (Intellectual Property)

Intellektuell egendom

Egendom som är resultatet av intellektuell prestation. Hit hör t ex patent, varumärken, litterära och konstnärliga verk, fotografisk konst, växtförädlingsprodukter osv. Genom immaterialrätten tillförsäkras upphovsperson eller uppfinnare ensamrätt till sitt verk under en av internationell konvention eller nationell lagstiftning fastställd tidsperiod. Immaterialrättens organisation administreras av FN-organet World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Förklaring på engelska

Property, such as patents, trademarks, and copyright, that results from creative effort. The Patent and Copyright Clause (Art. 1, Sec. 8, cl. 8) of the United States Constitution provides for promoting the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors, the exclusive right to their respective writings and discoveries. (From Black’s Law Dictionary, 5th ed, p1014)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Intellectual Properties; Properties, Intellectual; Property, Intellectual

Svensk term Intellektuell egendom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Intellectual Properties; Properties, Intellectual; Property, Intellectual
Engelsk term Intellectual Property
MESH ID D018973

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.