Intercellulär adhesionsmolekyl-1 (Intercellular Adhesion Molecule-1)

Intercellulär adhesionsmolekyl-1

En cellyteligand som deltar i leukocytadhesion och inflammation. Produktion av molekylen sätts igång av gamma-interferon, och den är nödvändig för förflyttning av neutrofiler till inflammerad vävnad.

Förklaring på engelska

A cell-surface ligand involved in leukocyte adhesion and inflammation. Its production is induced by gamma-interferon and it is required for neutrophil migration into inflamed tissue.

Synonym, svenska: ICAM-1

Synonym, engelska: Intercellular Adhesion Molecule 1; ICAM-1; CD54 Antigens; CD54 Antigen; Antigen, CD54; Antigens, CD54

Svensk term Intercellulär adhesionsmolekyl-1
Synonym på svenska ICAM-1
Synonym på engelska Intercellular Adhesion Molecule 1; ICAM-1; CD54 Antigens; CD54 Antigen; Antigen, CD54; Antigens, CD54
Engelsk term Intercellular Adhesion Molecule-1
MESH ID D018799

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.