Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner (Intercellular Signaling Peptides and Proteins)

Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner

Reglerproteiner och -peptider som ugör signalmolekyler i den parakrina kommunikationsprocessen. De betraktas normalt som faktorer, uttryckta hos en cell, som receptorer på en närliggande cell reagerar på. De skiljer sig från hormoner huvudsakligen genom att deras verkan är lokal snarare än distal.

Förklaring på engelska

Regulatory proteins and peptides that are signaling molecules involved in the process of PARACRINE COMMUNICATION. They are generally considered factors that are expressed by one cell and are responded to by receptors on another nearby cell. They are distinguished from HORMONES in that their actions are local rather than distal.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Paracrine Peptide Factors; Peptide Factors, Paracrine; Paracrine Protein Factors; Growth Factors; Factors, Growth; Growth Factor; Factor, Growth

Svensk term Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Paracrine Peptide Factors; Peptide Factors, Paracrine; Paracrine Protein Factors; Growth Factors; Factors, Growth; Growth Factor; Factor, Growth
Engelsk term Intercellular Signaling Peptides and Proteins
MESH ID D036341

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.