Interleukin-12 (Interleukin-12)

Interleukin-12

Ett heterodimert cytokin som stimulerar till produktion av interferon-gamma i T-celler och NK-celler och som även inducerar differentiering av Th1-hjälparceller. Det medverkar till initiering av cellförmedlad immunitet.

Förklaring på engelska

A heterodimeric cytokine that plays a role in innate and adaptive immune responses. Interleukin-12 is a 70 kDa protein that is composed of covalently linked 40 kDa and 35 kDa subunits. It is produced by DENDRITIC CELLS; MACROPHAGES and a variety of other immune cells and plays a role in the stimulation of INTERFERON-GAMMA production by T-LYMPHOCYTES and NATURAL KILLER CELLS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Natural Killer Cell Stimulatory Factor; IL-12; Cytotoxic Lymphocyte Maturation Factor; IL 12; IL-12 p70; Interleukin-12 p70; Interleukin 12 p70; Interleukin 12; IL12; Edodekin Alfa

Svensk term Interleukin-12
Synonym på svenska
Synonym på engelska Natural Killer Cell Stimulatory Factor; IL-12; Cytotoxic Lymphocyte Maturation Factor; IL 12; IL-12 p70; Interleukin-12 p70; Interleukin 12 p70; Interleukin 12; IL12; Edodekin Alfa
Engelsk term Interleukin-12
MESH ID D018664

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.