Interleukin-13 (Interleukin-13)

Interleukin-13

Ett cytokin från T-lymfocyter som medverkar till tillväxt, isotypväxling hos immunglobuliner och immunglobulinproduktion i omogna B-lymfocyter. Det tycks ha betydelse för regleringen av inflammatoriska reaktioner och immunsvar.

Förklaring på engelska

A cytokine synthesized by T-LYMPHOCYTES that produces proliferation, immunoglobulin isotype switching, and immunoglobulin production by immature B-LYMPHOCYTES. It appears to play a role in regulating inflammatory and immune responses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: IL-13; Interleukin 13; IL 13; IL13

Svensk term Interleukin-13
Synonym på svenska
Synonym på engelska IL-13; Interleukin 13; IL 13; IL13
Engelsk term Interleukin-13
MESH ID D018793

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.