Interleukin-15 (Interleukin-15)

Interleukin-15

Ett cytokin som stimulerar tillväxt av T-lymfocyter och delar biologiska verkningsmekanismer med IL-2. Det kan även sätta igång tillväxt och differentiering bland B-lymfocyter.

Förklaring på engelska

Cytokine that stimulates the proliferation of T-LYMPHOCYTES and shares biological activities with IL-2. IL-15 also can induce proliferation and differentiation of B-LYMPHOCYTES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: IL15; Interleukin 15; IL-15

Svensk term Interleukin-15
Synonym på svenska
Synonym på engelska IL15; Interleukin 15; IL-15
Engelsk term Interleukin-15
MESH ID D019409

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.