Interleukin-16 (Interleukin-16)

Interleukin-16

Ett cytokin som produceras av aktiverade T-lymfocyter och stimulerar till vandring av CD4-positiva lymfocyter och monocyter. Det har rapporterats kunna undertrycka HIV-replikation.

Förklaring på engelska

A cytokine produced by activated T-LYMPHOCYTES that stimulates the migration of CD4-POSITIVE LYMPHOCYTES and monocytes. It has been reported to suppress HIV replication.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Interleukin 16; IL16; Lymphocyte Chemoattractant Factor; Chemoattractant Factor, Lymphocyte; IL-16; LCF Factor

Svensk term Interleukin-16
Synonym på svenska
Synonym på engelska Interleukin 16; IL16; Lymphocyte Chemoattractant Factor; Chemoattractant Factor, Lymphocyte; IL-16; LCF Factor
Engelsk term Interleukin-16
MESH ID D019410

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.