Internationalitet (Internationality)

Internationalitet

Förhållanden som berör två eller fler länder.

Förklaring på engelska

The quality or state of relating to or affecting two or more nations. (After Merriam-Webster Collegiate Dictionary, 10th ed)

Synonym, svenska: Globalisering; Internationella relationer; Multinationella aspekter; Multinationella relationer; Internationella aspekter; Internationella perspektiv

Synonym, engelska: International Aspects; Aspect, International; Aspects, International; International Aspect; Multinational Aspects; Aspect, Multinational; Aspects, Multinational; Multinational Aspect; International Relations; Relations, International; Globalization; International Perspectives; International Perspective; Perspective, International; Perspectives, International; Multinational Perspectives; Multinational Perspective; Perspective, Multinational; Perspectives, Multinational

Svensk term Internationalitet
Synonym på svenska Globalisering; Internationella relationer; Multinationella aspekter; Multinationella relationer; Internationella aspekter; Internationella perspektiv
Synonym på engelska International Aspects; Aspect, International; Aspects, International; International Aspect; Multinational Aspects; Aspect, Multinational; Aspects, Multinational; Multinational Aspect; International Relations; Relations, International; Globalization; International Perspectives; International Perspective; Perspective, International; Perspectives, International; Multinational Perspectives; Multinational Perspective; Perspective, Multinational; Perspectives, Multinational
Engelsk term Internationality
MESH ID D038622

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.