Internationell klassifikation av sjukdomar (International Classification of Diseases)

Internationell klassifikation av sjukdomar

Ett kategoriseringssystem i vilket sjukdomstermer kan införas enligt vedertagna kriterier. Det omfattar alla sjukdomstillstånd i ett hanterbart antal kategorier, gruppindelade för att underlätta mortalitetsrapportering. Ansvarig för systemet är Världshälsoorganisationen (WHO) (från versionen ICD-10). I USA används en utvidgad variant, med tillägget “Clinical Modifications”, för morbiditetsstatistik och allmänna epidemiologiska ändamål.

Förklaring på engelska

A system of categories to which morbid entries are assigned according to established criteria. Included is the entire range of conditions in a manageable number of categories, grouped to facilitate mortality reporting. It is produced by the World Health Organization (From ICD-10, p1). The Clinical Modifications, produced by the UNITED STATES DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, are larger extensions used for morbidity and general epidemiological purposes, primarily in the U.S.

Synonym, svenska: ICD-koder; ICD-10; ICD-11; Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem

Synonym, engelska: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems; International Classification of Disease; Disease International Classification; Disease International Classifications; ICD-11; ICD-9-CM; ICD-10-CM; ICD-10 Procedure Coding System; ICD 10 Procedure Coding System; ICD-10-PCS; ICD-9; ICD Codes; ICD Code; Code, ICD; Codes, ICD; International Classification of Disease Codes; ICD-10

Svensk term Internationell klassifikation av sjukdomar
Synonym på svenska ICD-koder; ICD-10; ICD-11; Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem
Synonym på engelska International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems; International Classification of Disease; Disease International Classification; Disease International Classifications; ICD-11; ICD-9-CM; ICD-10-CM; ICD-10 Procedure Coding System; ICD 10 Procedure Coding System; ICD-10-PCS; ICD-9; ICD Codes; ICD Code; Code, ICD; Codes, ICD; International Classification of Disease Codes; ICD-10
Engelsk term International Classification of Diseases
MESH ID D038801

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.