Interstitiell cystit (Interstitial Cystitis)

Interstitiell cystit

Ett sjukdomstillstånd i urinblåsan som främst drabbar kvinnor. Det kännetecknas av inflammatorisk sårbildning, vanligtvis i blåsans vertex (den översta delen), som sprider sig genom hela väggen och visar sig som en rödbrun slemhinnefläck, omgiven av ett nätverk av utstrålande kärl. Såren, vilka kallas Fenwick-Hunner- eller Hunnersår, kan läka ytligt och är mycket svåra att upptäcka. Frekvent urinering och smärta vid fyllning och tömning av blåsan är typiska tecken.

Förklaring på engelska

A condition with recurring discomfort or pain in the URINARY BLADDER and the surrounding pelvic region without an identifiable disease. Severity of pain in interstitial cystitis varies greatly and often is accompanied by increased urination frequency and urgency.

Synonym, svenska: Smärtsamt urinblåsasyndrom; Kronisk interstitiell cystit

Synonym, engelska: Cystitides, Interstitial; Interstitial Cystitides; Interstitial Cystitis; Painful Bladder Syndrome; Bladder Pain Syndrome; Bladder Pain Syndromes; Pain Syndrome, Bladder; Cystitis, Chronic Interstitial; Chronic Interstitial Cystitides; Cystitides, Chronic Interstitial; Interstitial Cystitides, Chronic; Chronic Interstitial Cystitis; Interstitial Cystitis, Chronic

Svensk term Interstitiell cystit
Synonym på svenska Smärtsamt urinblåsasyndrom; Kronisk interstitiell cystit
Synonym på engelska Cystitides, Interstitial; Interstitial Cystitides; Interstitial Cystitis; Painful Bladder Syndrome; Bladder Pain Syndrome; Bladder Pain Syndromes; Pain Syndrome, Bladder; Cystitis, Chronic Interstitial; Chronic Interstitial Cystitides; Cystitides, Chronic Interstitial; Interstitial Cystitides, Chronic; Chronic Interstitial Cystitis; Interstitial Cystitis, Chronic
Engelsk term Interstitial Cystitis
MESH ID D018856

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.