Intracellulärt rum (Intracellular Space)

Intracellulärt rum

Utrymmet i en cell.

Förklaring på engelska

The area within CELLS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Intracellular Spaces; Space, Intracellular; Spaces, Intracellular; Subcellular Space; Space, Subcellular; Spaces, Subcellular; Subcellular Spaces

Svensk term Intracellulärt rum
Synonym på svenska
Synonym på engelska Intracellular Spaces; Space, Intracellular; Spaces, Intracellular; Subcellular Space; Space, Subcellular; Spaces, Subcellular; Subcellular Spaces
Engelsk term Intracellular Space
MESH ID D042541

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.