Intrakraniell hypertoni (Intracranial Hypertension)

Intrakraniell hypertoni

Ökat tryck innanför skallbenet. Detta kan ha flera orsaker, bland vilka är vattenskalle, hjärnödem, intrakraniella vävnadsmassor, svårartad systemisk hypertoni, pseudotumörer, eller andra störningar.

Förklaring på engelska

Increased pressure within the cranial vault. This may result from several conditions, including HYDROCEPHALUS; BRAIN EDEMA; intracranial masses; severe systemic HYPERTENSION; PSEUDOTUMOR CEREBRI; and other disorders.

Synonym, svenska: Förhöjt intrakraniellt tryck

Synonym, engelska: Hypertension, Intracranial; Intracranial Pressure Increase; Pressure Increase, Intracranial; ICP (Intracranial Pressure) Elevation; ICP (Intracranial Pressure) Increase; Elevated ICP (Intracranial Pressure); ICP, Elevated (Intracranial Pressure); Elevated Intracranial Pressure; Intracranial Pressure, Elevated; Pressure, Elevated Intracranial

Svensk term Intrakraniell hypertoni
Synonym på svenska Förhöjt intrakraniellt tryck
Synonym på engelska Hypertension, Intracranial; Intracranial Pressure Increase; Pressure Increase, Intracranial; ICP (Intracranial Pressure) Elevation; ICP (Intracranial Pressure) Increase; Elevated ICP (Intracranial Pressure); ICP, Elevated (Intracranial Pressure); Elevated Intracranial Pressure; Intracranial Pressure, Elevated; Pressure, Elevated Intracranial
Engelsk term Intracranial Hypertension
MESH ID D019586

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.