Intrakraniell hypotoni (Intracranial Hypotension)

Intrakraniell hypotoni

Minskat cerebrospinalvätsketryck, vilket kliniskt kännetecknas av huvudvärk som är starkast i upprätt kroppsställning, och ibland av abducensnervspasmer, nackstelhet, hörselbortfall, illamående och andra symtom. Tillståndet kan vara spontant eller sekundärt efter spinalpunktion, neurokirurgiska ingrepp, uttorkning, uremi, traumatisk skada, eller andra processer. Kronisk hypotoni kan ha samband med subdurala hematom eller hygrom.

Förklaring på engelska

Reduction of CEREBROSPINAL FLUID pressure characterized clinically by ORTHOSTATIC HEADACHE and occasionally by an ABDUCENS NERVE PALSY; HEARING LOSS; NAUSEA; neck stiffness, and other symptoms. This condition may be spontaneous or secondary to CEREBROSPINAL FLUID LEAK; SPINAL PUNCTURE; NEUROSURGICAL PROCEDURES; DEHYDRATION; UREMIA; trauma (see also CRANIOCEREBRAL TRAUMA); and other processes. Chronic hypotension may be associated with subdural hematomas (see HEMATOMA, SUBDURAL) or hygromas. (From Semin Neurol 1996 Mar;16(1):5-10; Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp637-8)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hypotension, Intracranial; Intracranial Hypotension, Secondary; Hypotension, Secondary Intracranial; Secondary Intracranial Hypotension; Intracranial Hypotension, Essential; Essential Intracranial Hypotension; Hypotension, Essential Intracranial; Intracranial Hypotension, Spontaneous; Hypotension, Spontaneous Intracranial; Spontaneous Intracranial Hypotension; Cerebrospinal Fluid Hypovolemia; Cerebrospinal Fluid Hypovolemias; Fluid Hypovolemia, Cerebrospinal; Fluid Hypovolemias, Cerebrospinal; Hypovolemia, Cerebrospinal Fluid; Hypovolemias, Cerebrospinal Fluid; CSF Hypovolemia; CSF Hypovolemias; Hypovolemia, CSF; Hypovolemias, CSF

Svensk term Intrakraniell hypotoni
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hypotension, Intracranial; Intracranial Hypotension, Secondary; Hypotension, Secondary Intracranial; Secondary Intracranial Hypotension; Intracranial Hypotension, Essential; Essential Intracranial Hypotension; Hypotension, Essential Intracranial; Intracranial Hypotension, Spontaneous; Hypotension, Spontaneous Intracranial; Spontaneous Intracranial Hypotension; Cerebrospinal Fluid Hypovolemia; Cerebrospinal Fluid Hypovolemias; Fluid Hypovolemia, Cerebrospinal; Fluid Hypovolemias, Cerebrospinal; Hypovolemia, Cerebrospinal Fluid; Hypovolemias, Cerebrospinal Fluid; CSF Hypovolemia; CSF Hypovolemias; Hypovolemia, CSF; Hypovolemias, CSF
Engelsk term Intracranial Hypotension
MESH ID D019585

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.