Intralesionella infusioner (Intralesional Infusions)

Intralesionella infusioner

Tillförsel av läkemedel eller vätska direkt till lokaliserade vävnadsskador, genom självtryck eller med infusionspump.

Förklaring på engelska

The administration of medication or fluid directly into localized lesions, by means of gravity flow or INFUSION PUMPS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Infusion, Intralesional; Intralesional Infusion; Intralesional Infusions

Svensk term Intralesionella infusioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Infusion, Intralesional; Intralesional Infusion; Intralesional Infusions
Engelsk term Intralesional Infusions
MESH ID D036502

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.