Intranukleärt rum (Intranuclear Space)

Intranukleärt rum

Utrymmet i cellkärnan.

Förklaring på engelska

The area within the CELL NUCLEUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Intranuclear Spaces; Space, Intranuclear; Spaces, Intranuclear; Subnuclear Space; Space, Subnuclear; Spaces, Subnuclear; Subnuclear Spaces

Svensk term Intranukleärt rum
Synonym på svenska
Synonym på engelska Intranuclear Spaces; Space, Intranuclear; Spaces, Intranuclear; Subnuclear Space; Space, Subnuclear; Spaces, Subnuclear; Subnuclear Spaces
Engelsk term Intranuclear Space
MESH ID D042581

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.