Intravenösa anestetika (Intravenous Anesthetics)

Intravenösa anestetika

Snabbverkande narkosmedel för induktion. Medvetslösheten kommer snabbt och behagligt, men utan muskelavslappning och utan avsevärd minskning av reflexerna. Upprepad tillförsel leder till ackumulering av medlet och förlängd återhämtningstid. Den smärtlindrande effekten är obetydlig.

Förklaring på engelska

Ultrashort-acting anesthetics that are used for induction. Loss of consciousness is rapid and induction is pleasant, but there is no muscle relaxation and reflexes frequently are not reduced adequately. Repeated administration results in accumulation and prolongs the recovery time. Since these agents have little if any analgesic activity, they are seldom used alone except in brief minor procedures. (From AMA Drug Evaluations Annual, 1994, p174)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Intravenous Anesthetics; Intravenous Anesthetic; Anesthetic, Intravenous

Svensk term Intravenösa anestetika
Synonym på svenska
Synonym på engelska Intravenous Anesthetics; Intravenous Anesthetic; Anesthetic, Intravenous
Engelsk term Intravenous Anesthetics
MESH ID D018686

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.