Intrinsisk övertrycksventilation (Intrinsic positive-pressure respiration)

Intrinsisk övertrycksventilation

Icke-terapeutiskt positivt slututandningstryck förekommer ofta hos patienter med svår luftvägshinder. Det kan uppträda med eller utan administrering av externt positivt slututandningstryck (POSITIVT TRYCK RESPIRATION). Det utgör en viktig belastning på inandningsmusklerna som arbetar med en mekanisk nackdel på grund av hyperinflation. Auto-peep kan orsaka djup lågt blodtryck som bör behandlas genom intravaskulär volymexpansion, öka tid för utgång och/eller byta från hjälpläge till intermittent obligatoriskt ventilationsläge. (Från Harrisons principer för internmedicin, 12: e upplagan, p1127)

Förklaring på engelska

Non-therapeutic positive end-expiratory pressure occurring frequently in patients with severe airway obstruction. It can appear with or without the administration of external positive end-expiratory pressure (POSITIVE-PRESSURE RESPIRATION). It presents an important load on the inspiratory muscles which are operating at a mechanical disadvantage due to hyperinflation. Auto-PEEP may cause profound hypotension that should be treated by intravascular volume expansion, increasing the time for expiration, and/or changing from assist mode to intermittent mandatory ventilation mode. (From Harrison’s Principles of Internal Medicine, 12th ed, p1127)

Synonym, svenska: Auto-PEEP; Intrinsisk PEEP

Synonym, engelska: Intrinsic Positive-Pressure Respiration; Positive Pressure Respiration, Intrinsic; Respiration, Intrinsic Positive-Pressure; Positive-Pressure Respiration, Nontherapeutic; Positive Pressure Respiration, Nontherapeutic; Respiration, Nontherapeutic Positive-Pressure; Respiration, Nontherapeutic Positive Pressure; Auto-PEEP; Auto PEEP; Positive-Pressure Respiration, Occult; Occult Positive-Pressure Respiration; Positive Pressure Respiration, Occult; Respiration, Occult Positive-Pressure; PEEP, Intrinsic; Intrinsic PEEP; Non-Therapeutic Positive-Pressure Respiration; Non Therapeutic Positive Pressure Respiration; Positive-Pressure Respiration, Non-Therapeutic; Positive Pressure Respiration, Non Therapeutic; Respiration, Non-Therapeutic Positive-Pressure; Respiration, Non Therapeutic Positive Pressure; PEEP, Occult; Occult PEEP; Nontherapeutic Positive-Pressure Respiration; Nontherapeutic Positive Pressure Respiration; AutoPEEP

Svensk term Intrinsisk övertrycksventilation
Synonym på svenska Auto-PEEP; Intrinsisk PEEP
Synonym på engelska Intrinsic Positive-Pressure Respiration; Positive Pressure Respiration, Intrinsic; Respiration, Intrinsic Positive-Pressure; Positive-Pressure Respiration, Nontherapeutic; Positive Pressure Respiration, Nontherapeutic; Respiration, Nontherapeutic Positive-Pressure; Respiration, Nontherapeutic Positive Pressure; Auto-PEEP; Auto PEEP; Positive-Pressure Respiration, Occult; Occult Positive-Pressure Respiration; Positive Pressure Respiration, Occult; Respiration, Occult Positive-Pressure; PEEP, Intrinsic; Intrinsic PEEP; Non-Therapeutic Positive-Pressure Respiration; Non Therapeutic Positive Pressure Respiration; Positive-Pressure Respiration, Non-Therapeutic; Positive Pressure Respiration, Non Therapeutic; Respiration, Non-Therapeutic Positive-Pressure; Respiration, Non Therapeutic Positive Pressure; PEEP, Occult; Occult PEEP; Nontherapeutic Positive-Pressure Respiration; Nontherapeutic Positive Pressure Respiration; AutoPEEP
Engelsk term Intrinsic positive-pressure respiration
MESH ID D018467

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.