Ischemisk opticusneuropati (Ischemic optic neuropathy)

Ischemisk opticusneuropati

Ischemisk skada på OPTISK NERV som vanligtvis påverkar OPTIC DISK (optisk neuropati, främre ischemisk) och mindre ofta den retrobulbär delen av nerven (optisk neuropati, bakre ischemisk). Skadan beror på ocklusion av arteriell blodtillförsel som kan bero på TEMPORAL ARTERIT; ÅDERFÖRKALKNING; KOLLAGENSJUKDOMAR; EMBOLI; DIABETES MELLITUS; och andra tillstånd. sjukdom förekommer främst under det sjätte decenniet eller senare och presenterar den plötsliga uppkomsten av smärtfri och vanligtvis svår monokulär synförlust. Anterior ischemisk opticusneuropati har också synnervspapill disködem med mikroblödningar. Den synnervspapill verkar normal i bakre ischemisk opticusneuropati. (Glaser, Neuro-Oftalmologi, 2: a upplagan, p135)

Förklaring på engelska

Ischemic injury to the OPTIC NERVE which usually affects the OPTIC DISK (optic neuropathy, anterior ischemic) and less frequently the retrobulbar portion of the nerve (optic neuropathy, posterior ischemic). The injury results from occlusion of arterial blood supply which may result from TEMPORAL ARTERITIS; ATHEROSCLEROSIS; COLLAGEN DISEASES; EMBOLISM; DIABETES MELLITUS; and other conditions. The disease primarily occurs in the sixth decade or later and presents with the sudden onset of painless and usually severe monocular visual loss. Anterior ischemic optic neuropathy also features optic disk edema with microhemorrhages. The optic disk appears normal in posterior ischemic optic neuropathy. (Glaser, Neuro-Ophthalmology, 2nd ed, p135)

Synonym, svenska: Synnervischemi; Icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati; Främre ischemisk optikusneuropati; Bakre ischemisk optikusneuropati

Synonym, engelska: Optic Ischemic Neuropathy; Ischemic Neuropathy, Optic; Neuropathy, Optic Ischemic; Optic Ischemic Neuropathies; Optic Nerve Ischemia; Ischemia, Optic Nerve; Nerve Ischemia, Optic; Optic Nerve Ischemias; Optic Ischaemic Neuropathy; Ischaemic Neuropathy, Optic; Neuropathy, Optic Ischaemic; Optic Ischaemic Neuropathies; Ischemic Optic Neuropathy; Ischemic Optic Neuropathies; Neuropathy, Ischemic Optic; Posterior Ischemic Optic Neuropathy; Optic Neuropathy, Posterior Ischemic; Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy; NAION; Anterior Ischemic Optic Neuropathy; Optic Neuropathy, Anterior Ischemic

Svensk term Ischemisk opticusneuropati
Synonym på svenska Synnervischemi; Icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati; Främre ischemisk optikusneuropati; Bakre ischemisk optikusneuropati
Synonym på engelska Optic Ischemic Neuropathy; Ischemic Neuropathy, Optic; Neuropathy, Optic Ischemic; Optic Ischemic Neuropathies; Optic Nerve Ischemia; Ischemia, Optic Nerve; Nerve Ischemia, Optic; Optic Nerve Ischemias; Optic Ischaemic Neuropathy; Ischaemic Neuropathy, Optic; Neuropathy, Optic Ischaemic; Optic Ischaemic Neuropathies; Ischemic Optic Neuropathy; Ischemic Optic Neuropathies; Neuropathy, Ischemic Optic; Posterior Ischemic Optic Neuropathy; Optic Neuropathy, Posterior Ischemic; Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy; NAION; Anterior Ischemic Optic Neuropathy; Optic Neuropathy, Anterior Ischemic
Engelsk term Ischemic optic neuropathy
MESH ID D018917

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.