Ischemisk prekonditionering (Ischemic Preconditioning)

Ischemisk prekonditionering

En teknik för göra vävnader motståndskraftiga mot skadliga effekter av långvarig ischemi och återgenomblödning, genom exponering för korta, upprepade perioder av kärltillslutning.

Förklaring på engelska

A technique in which tissue is rendered resistant to the deleterious effects of prolonged ISCHEMIA and REPERFUSION by prior exposure to brief, repeated periods of vascular occlusion. (Am J Physiol 1995 May;268(5 Pt 2):H2063-7, Abstract)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Preconditioning, Ischemic; Ischemic Pre-Conditioning; Ischemic Pre Conditioning; Pre-Conditioning, Ischemic

Svensk term Ischemisk prekonditionering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Preconditioning, Ischemic; Ischemic Pre-Conditioning; Ischemic Pre Conditioning; Pre-Conditioning, Ischemic
Engelsk term Ischemic Preconditioning
MESH ID D019194

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.