Isokinoliner (Isoquinolines)

Isokinoliner

En grupp föreningar med benso(c)pyridinets heterocykliska ringstruktur. Ringstrukturen är typisk för den grupp av opiumalkaloider som innehåller papaverin.

Förklaring på engelska

A group of compounds with the heterocyclic ring structure of benzo(c)pyridine. The ring structure is characteristic of the group of opium alkaloids such as papaverine. (From Stedman, 25th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Isokinoliner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Isoquinolines
MESH ID D007546

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.