Isonikotinsyror (Isonicotinic Acids)

Isonikotinsyror

Heterocykliska syror som är derivat av 4-pyridinkarboxylsyra (isonikotinsyra).

Förklaring på engelska

Heterocyclic acids that are derivatives of 4-pyridinecarboxylic acid (isonicotinic acid).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acids, Isonicotinic; Isonicotinic Acid; Acid, Isonicotinic

Svensk term Isonikotinsyror
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acids, Isonicotinic; Isonicotinic Acid; Acid, Isonicotinic
Engelsk term Isonicotinic Acids
MESH ID D007539

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.