Isosorbid (Isosorbide)

Isosorbid

1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol. ett kemiskt inert, osmotiskt vätskedrivande medel som främst används vid behandling av hydrocefalus (vattenskalle). Det används även vid glaukom.

Förklaring på engelska

1,4:3,6-Dianhydro D-glucitol. Chemically inert osmotic diuretic used mainly to treat hydrocephalus; also used in glaucoma.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dianhydrosorbitol

Svensk term Isosorbid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dianhydrosorbitol
Engelsk term Isosorbide
MESH ID D007547

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.