Isotiuronium (Isothiuronium)

Isotiuronium

En undecenyltiourea som kan ha lokal antiinflammatorisk verkan.

Förklaring på engelska

An undecenyl THIOUREA which may have topical anti-inflammatory activity.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Isothiouronium; AHR-1911; AHR 1911; AHR1911

Svensk term Isotiuronium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Isothiouronium; AHR-1911; AHR 1911; AHR1911
Engelsk term Isothiuronium
MESH ID D007550

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.