Isoton sammandragning (Isotonic Contraction)

Isoton sammandragning

Muskelsammandragning med obetydlig förändring i sammandragningskraften, men med förkortning av avståndet mellan utgående fäste och infästet.

Förklaring på engelska

Muscle contraction with negligible change in the force of contraction but shortening of the distance between the origin and insertion.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Contraction, Isotonic; Contractions, Isotonic; Isotonic Contractions

Svensk term Isoton sammandragning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Contraction, Isotonic; Contractions, Isotonic; Isotonic Contractions
Engelsk term Isotonic Contraction
MESH ID D007551

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.