Isotona lösningar (Isotonic Solutions)

Isotona lösningar

Lösningar med samma osmotiska tryck som blodserum, eller annan lösning som de jämförs med.

Förklaring på engelska

Solutions having the same osmotic pressure as blood serum, or another solution with which they are compared. (From Grant & Hackh’s Chemical Dictionary, 5th ed & Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Solutions, Isotonic

Svensk term Isotona lösningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Solutions, Isotonic
Engelsk term Isotonic Solutions
MESH ID D007552

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.