Isotoper (Isotopes)

Isotoper

Atomer med samma atomnummer, men med skillnader i atommassa.

Förklaring på engelska

Atomic species differing in mass number but having the same atomic number. (Grant & Hackh’s Chemical Dictionary, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Isotope

Svensk term Isotoper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Isotope
Engelsk term Isotopes
MESH ID D007554

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.