Isoxsuprin (Isoxsuprine)

Isoxsuprin

En beta-adrenerg agonist som har direkt avslappnande verkan på livmoder- och kärlmuskulatur. Den kärlvidgande effekten är större på skelettmuskelartärer än på dem som försörjer huden. Medlet används för behandling av perifer kärlsjukdom och för tidiga värkar.

Förklaring på engelska

A beta-adrenergic agonist that causes direct relaxation of uterine and vascular smooth muscle. Its vasodilating actions are greater on the arteries supplying skeletal muscle than on those supplying skin. It is used in the treatment of peripheral vascular disease and in premature labor.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Duvadilan; Isoxsuprine Hydrochloride; Hydrochloride, Isoxsuprine

Svensk term Isoxsuprin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Duvadilan; Isoxsuprine Hydrochloride; Hydrochloride, Isoxsuprine
Engelsk term Isoxsuprine
MESH ID D007556

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.