Ivermektin (Ivermectin)

Ivermektin

En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett antiparasitärt medel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.

Förklaring på engelska

A mixture of mostly avermectin H2B1a (RN 71827-03-7) with some avermectin H2B1b (RN 70209-81-3), which are macrolides from STREPTOMYCES avermitilis. It binds glutamate-gated chloride channel to cause increased permeability and hyperpolarization of nerve and muscle cells. It also interacts with other CHLORIDE CHANNELS. It is a broad spectrum antiparasitic that is active against microfilariae of ONCHOCERCA VOLVULUS but not the adult form.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stromectol; Mectizan; MK-933; MK 933; MK933; Eqvalan; Ivomec

Svensk term Ivermektin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stromectol; Mectizan; MK-933; MK 933; MK933; Eqvalan; Ivomec
Engelsk term Ivermectin
MESH ID D007559

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.