Ixodes (Ixodes)

Ixodes

Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).

Förklaring på engelska

The largest genus of TICKS in the family IXODIDAE, containing over 200 species. Many infest humans and other mammals and several are vectors of diseases such as LYME DISEASE, tick-borne encephalitis (ENCEPHALITIS, TICK-BORNE), and KYASANUR FOREST DISEASE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ixode; Ixodes scapularis; Ixodes scapulari; scapularis, Ixodes; Black-legged Tick; Black legged Tick; Black-legged Ticks; Tick, Black-legged; Ticks, Black-legged; Deer Tick; Deer Ticks; Tick, Deer; Ticks, Deer; Ixodes dammini; Ixodes damminus; dammini, Ixodes; Ixodes persulcatus; Ixodes ricinus; Castor Bean Tick; Bean Tick, Castor; Bean Ticks, Castor; Castor Bean Ticks; Tick, Castor Bean; Ticks, Castor Bean

Svensk term Ixodes
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ixode; Ixodes scapularis; Ixodes scapulari; scapularis, Ixodes; Black-legged Tick; Black legged Tick; Black-legged Ticks; Tick, Black-legged; Ticks, Black-legged; Deer Tick; Deer Ticks; Tick, Deer; Ticks, Deer; Ixodes dammini; Ixodes damminus; dammini, Ixodes; Ixodes persulcatus; Ixodes ricinus; Castor Bean Tick; Bean Tick, Castor; Bean Ticks, Castor; Castor Bean Ticks; Tick, Castor Bean; Ticks, Castor Bean
Engelsk term Ixodes
MESH ID D018884

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.